Obiective UFMR

În cadrul proiectului vor fi realizate acțiuni care vor contribui la realizarea următoarelor obiective:

1. Stimularea interacțiunii antreprenorilor și reprezentanților din sectorul agroalimentar, pentru identificarea și definirea problemelor și eventualelor soluții comune, în cadrul Forumului Trasfrontalier UFMR – Uniunea Fermierilor din Moldova și România.
2. Asigurarea accesului la promovare transfrontalieră a antreprenorilor agricoli din Republica Moldova și România și promovarea bunelor practici de management agricol, prin intermediul platformei comune de informare, comunicare și consiliere – www.ufmr.eu.
3. Prezentarea și promovarea produselor agricole autohtone din Republica Moldova și România pentru piețele locale, naționale și internaționale și facilitarea accesului la piața de desfacere europeană.
4. Creșterea potențialului de cercetare, dezvoltare și inovare a sectorului agricol ambelor țări.

Forum UFMR ediția 1